Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

У оквиру успостављене сарадње Заштитника грађана са Правним факултетом Универзитета у Београду, студенти тог факултета били су данас гости институције омбудсмана. Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницама упознао их је са радом и надлежностима овог органа, поготово у области заштите лица лишених слободе и превенције тортуре.

 

У организацији Београдског центра за безбедносну политику, 17. маја 2016. године, одржана је панел дискусија на тему “Тестирање интегритета полицајаца”, на којој је говорио заменик заштитника грађана Милош Јанковић. У свом излагању, Јанковић је присутнима указао на неопходност да се начин спровођења теста интегритета уреди законом, а не поџаконским актом као што је прописано важећим Законом о полицији, имајући у виду начине на које се тестирање обавља, могуће правне последице тестирања и податаке до којих се тестирањем долази.

Опширније...

 

Представник Одељења за заштиту права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења Стручне службе Заштитника грађана учествовао је 30. и 31. марта 2016. године, у Скопљу, на семинару „Употреба полицијске принуде“, који је организовао TAIEX у сарадњи са македонским Омбудсманом.

На Семинару су учествовали и представници омбудсмана Македоније, Албаније, Босне и Херцеговине, Турске, Црне Горе и Косова, представници министарстава унутрашњих послова Македоније, Немачке, Литваније, Велике Британије и Белгије, Института за форензичку медицину Медицинског факултета у Скопљу и поједини чланови CPT.

 

Поводом информација о наводном злостављању једног корисника у Дому за смештај одраслих лица у Кулинама, Заштитник грађана је 16. маја 2016. године обавио непосредан надзор над радом ове Установе и поступањем запослених у вези са догађајем од 18. априла 2016. године.

Надзор над радом Дома за смештај одраслих лица у Кулинама није био претходно најављен, а директор Дома и други запослени сарађивали су са представницима Заштитника грађана, омогућили приступ просторијама и увид у видео снимак догађаја са једне од камера, као и ставили на увид расположиву  документацију у вези са предметним инцидентом.

 

Стручна служба Заштитника грађана јe 11. маја 2016. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

 

Стручна служба Заштитника грађана је 28. марта 2016. године обавила посету Казнено - поправном заводу за малолетнике у Ваљеву и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

 

Стручна служба Заштитника грађана је 18. фебруара 2016. године обавила посету Специјалној затворској болници у Београду и Казнено - поправном за малолетнике у Ваљеву и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ових институција.